V dialóg o sluchu:

doc. MUDr. RNDr. Lukáš Varga, PhD.

Otolaryngológ a otogenetik

Dialóg o sluchu:

Ďalšie dialógy o sluchu: