V dialóg o sluchu:

Peter Hubka, PhD.

Neurovedec zaoberajúci sa sluchom

Dialóg o sluchu:

UŽ ČOSKORO…

Ďalšie dialógy o sluchu: