V dialóg o sluchu:

Prof. MUDr. Milan Profant, CSc.

Svetový otochirurg a zakladateľ implantačného programu na Slovensku

Dialóg o sluchu:

Ďalšie dialógy o sluchu: